บทที่ 9การสร้างฟอร์ม

เครื่องมือในการสร้างฟอร์ม
ในโปรแกรม Dreamweaver ได้จัดเตรียมกลุ่มเครื่องมือ Forms ที่ใช้ในการสร้างฟอร์ม โดยสามารถนำอ็อบเจ็กต์เหล่านั้นไปวางบนเอกสารฟอร์ม แต่จะต้องเขียนโปรแกรมสคริปต์ทำงานควบคู่ไปกับฟอร์มด้วย เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม

 

การสร้างฟอร์ม
ก่อนอื่นต้องกำหนดขอบเขตของฟอร์มบนหน้าเว็บก่อน โดยใช้คำสั่ง Insert > Form>Form จะเกิดเส้นแดงล้อมรอบพื้นที่ที่เรากำหนดให้เป็นฟอร์ม ซึ่งสามารถปรับขนาดพื้นที่ฟอร์ม และเพิ่มอ็อบเจ็กต์ต่าง ๆ

 

ใส่ฟิลด์กรอกข้อความ
ฟิลด์กรอกข้อความ หรือ Text Field เป็นส่วนสำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดความกว้างฟิลด์ จำนวนตัวอักษรที่อยู่ในฟิลด์ หรือกำหนดฟิลด์สำหรับป้อนรหัสผ่านได้โดยมีรูปแบบของฟิลด์แบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน

 

สร้างลิสต์รายการ
การสร้างลิสต์รายการ จะใช้ในการเลือกสิ่งที่ต้องการได้จากรายการ โดยมี 2 แบบที่เรากำหนดได้ คือ แบบ Menu และ แบบ List

 

สร้างเช็คบ็อกซ์
เช็คบ็อกซ์ หรือ Check box ให้ผู้ใช้สามารถเลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกได้ โดยมีได้หลายตัวเลือกเหมาะสำหรับใช้กับคำถามที่มีได้หลายคำตอบ

 

สร้าง Radio Button
การสร้าง Radio Buttonเหมาะสำหรับตัวเลือกที่ให้ผู้ใช้เลือกเพียงตัวเดียว จะใช้เกี่ยวกับคำถามที่ต้องการคำตอบที่เจาะจงแน่นอน โดยมักจะถูกนำไปใช้ในแบบสอบถามบนเว็บ

 

สร้างปุ่มกด
ในแบบฟอร์มมักจะมีปุ่มกด หรือ Button ที่เรียกว่าปุ่ม Submit สำหรับส่งข้อมูลที่กรอกในฟอร์มไปยังโปรแกรมสคริปต์ CGI เพื่อนำไปประมวลผล หรือมีปุ่ม Reset สำหรับยกเลิกข้อมูลที่กรอกซึ่งในฟอร์มส่วนมาก เราจะพบป่ม Submit และปุ่ม Reset อยู่คู่กัน หรือจะเป็นปุ่มอื่น ๆ ที่เราต้องการก็ได้

 

การจัดกลุ่มให้ฟอร์ม
หลังจากที่เราได้สร้างฟอร์มมาหลายรูปแบบแล้ว ต่อมาเราจะจัดกลุ่มให้กับฟอร์มที่เราสร้าง โดยใช้ Fidldset ในการจัดกลุ่ม เพื่อให้แบบฟอร์มดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

 

จัดทำโดย

น.ส ชุติมา ฉัตรคำ

 

กลับไปหน้าแรก