บทที่ 3 ปรับแต่งข้อความบนเว็บเพจ

การตกแต่งและจัดรูปแบบข้อความ
        ก่อนที่จะตกแต่งและจัดรูปแบบข้อความ เราต้องเลือกข้อความทั้งหมดก่อน โดยเลือกคำสั่ง Edit >Select All หรือคลิกเลือกที่แท็ก < body > จะได้ผลลัพธ์ ดังภาพ

        เมื่อเลือกข้อความแล้ว เราปรับแต่งและจัดรูปแบบข้อความ โดย Property Inspector หรือใช้กลุ่มเครื่องมือ Text ที่แถบ Insert Bar ในที่นี้ ให้ไปที่ Window และเลือก Properties โปรแกรมจะเปิด เครื่องมือ Properties เราก็สามารถตั้งค่าฟอนต์ ขนาด สี ตำแหน่งของขัอความ ดังภาพ

        เมื่อเปิดหน้าจอเครื่องมือ ที่จะใช้ปรับแต่งตัวหนังสือ หรือข้อความ ขึ้น เราสามารถกำหนดขนาด ประเภทตัวหนังสือหรือฟอนต์ สีของตัวอักษร ตำแหน่ง และอื่น ๆ สมมุติว่า ต้องการให้ข้อความเป็น ตัวสีน้ำเงิน เอียง ข้อความตำแหน่งชิดซ้ายของเว็บเพจ และหัวข้อเป็นตัวหนา สามารถกระทำได้โดยใช้เครื่องมือดังที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น จะได้ผลลัพธ์ ดังภาพ

เครื่องมือที่ใช้จัดตำแหน่งและตกแต่งข้อความ ที่ควรรู้ มีดังนี้

จัดทำโดย

น.ส ชุติมา  ฉัตรคำ

กลับไปหน้าแรก