การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ยินดีตอนรับสู่รายวิการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร

 

 

                               
 

สัปดาห์ที่ 1

บทที่ 1 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร

สัปดาห์ที่ 2

บทที่ 2 เรื่อง องค์กรและการจัดองค์กร

สัปดาห์ที่ 3

บทที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร

สัปดาห์ที่ 4

บทที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน

สัปดาห์ที่ 5

บทที่ 5 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

สัปดาห์ที่ 6

บทที่ 6 เรื่อง บุคลิกภาพ

สัปดาห์ที่ 7

          บทที่ 7 เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

สัปดาห์ที่ 8

บทที่ 8 เรื่อง

การสื่อสาร การฝึกอบรม การสั่งการ การสั่งงาน และการควบคุม

สัปดาห์ที่ 9

บทที่ 9 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 10

บทที่ 10 เรื่องระบบคุณภาพของประเทศไทย

สัปดาห์ที่ 11

บทที่ 11 เรื่อง มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทย

 

   

  สวัสดีค่ะ!!!

           ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์รายวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร เตรียมพบกับ

    สิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับรายวิชา การเพิ่มประสิทธิภายภายในองค์กร Click Manu

    ทางด้านซ้ายมือได้เลยนะค่ะ^^!

 

                                 ร่วมน้อมรำลึก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะบริหารธุรกิจสาขา คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 501

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                       hi5 Hotmail  Lamp-Tech  Yenta4  GooGle YaHoo meesook  narak  msn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LAMP - TECH College 443 Vajaravudh Damnoen Rd. Phabath District, Maung   Amphur, Lampang 52000

      Tel. 054-265112-3. 054-315686-7 Fax. 054-265114

Google

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์