ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 

ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

 

ความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ

 

ประเภทของรีเลชั่น

 

ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 

กฎที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล

 

กฎความบูรณภาพของเอนทิตี้

 

กฎความบูรณภาพของการอ้างอิง

 

ประเภทของคีย์

 

พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

 

 

 

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

นายนพดล               หน่อคำ       

นางสาวเจษิณี         วงศ์วารชัย

นางสาวจุฑารัตน์    ทองทิพย์

คณะบริหารธุระกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์