โมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

รายละเอียดและลักษณะหน้าที่ของระบบงาน

 

การกำหนดเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต

 

การกำหนดคุณลักษณะคีย์หลักและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ในอี-อาร์โมเดล

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก

 

 

นายนพดล               หน่อคำ       

นางสาวเจษิณี         วงศ์วารชัย

นางสาวจุฑารัตน์    ทองทิพย์

คณะบริหารธุระกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์