การปรับขนาดพาร์ทิชั่น
  


1.ตรวจสอบหาพื้นที่ว่าง(Unpartition) ในฮาร์ดดิสก์

จากรูป เป็นตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ที่มีทั้งหมด 3 พาร์ทิชั่น คือ ไดร์ฟ C,D,E โดยที่ทั้ง 3 พาร์ทิชั่นใช้เนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาด28GB.ไปทั้งหมดแล้วทำให้ในตอนนี้ไม่มีพื้นที่ว่าง(Unpartition) อยู่เลย

จากรูปเป็นตัวอย่าง ฮาร์ดดิสก์ที่มีทั้งหมด 2 พาร์ทิชั่น คือ ไดร์ฟ C,D โดยที่ทั้ง 2 พาร์ทิชั่นใช้เนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาด 28 GB. ไปเพียง 18 GB. ทำให้ตอนนี้ยังมีเนื้อที่ว่าง(Unpartition) อยู่อีกประมาณ 10 GB. ที่สามารถใช้ติดตั้งลินุกซ์ทะเลได้เลย


2. สร้างและปรับขนาด พื้นที่ว่าง(Unpartition)

รูปที่เมื่อโครงสร้างของพาร์ทิชั่นไม่เป็นอย่างที่ต้องการ เช่น ไม่มีพื้นที่ว่าง(Unpartition) อยู่เลย หรือ มีพื้นที่ว่างแต่ไม่มากพอ หรือ มีพื้นที่ว่างมากเกินไป (ขั้นตอนการติดตั้งอัตโนมัติจะใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ทั้งหมด)ท่านสามารถปรับแต่งได้โดยใช้ความสามารถของโปรแกรม
โดยพื้นที่ว่างดังกล่าวอาจได้มาจากการปรับลดขนาด (Resize)พาร์ทิชั่น หรือการลบพาร์ทิชั่นที่ไม่ต้องการทิ้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านเอง เมื่อถึงขั้นตอนนี้ท่านควรจะได้พื้นที่ว่างเพียงพอ เพื่อจะติดตั้งลินุกซ์ทะเลในขั้นตอนต่อไป

รูป ตัวอย่างการปรับขนาดพาร์ทิชั่น


กลับหน้าหลัก

www.000webhost.com