ติดตั้งไดรเวอร์จาก Add Hardware Wizard1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 

กลับหน้าหลัก