วิธีการติดตั้งไดรเวอร์     

     สำหรับวิธีการติดตั้งไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ นั้น อาจแบ่งวิธีในการติดตั้งได้เป็น 3 วิธี ที่แตกต่างกันในเรื่องขั้นตอน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง คือ
     • ให้ Windows ตรวจสอบ และค้นหาให้เองอัตโนมัติตอนบู๊ตเครื่อง
     •ใช้โปรแกรมติดตั้งแบบสำเร็จรูปที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้มักจะมาเป็นแผ่นซีดีรอม
     • เรียกใช้ Add New Hardware Wizard ช่วยในการติดตั้งให้กับอุปกรณ์

 

ลำดับในการติดตั้งไดรเวอร์

 

กลับหน้าหลัก