บทที่ 9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows  Vista

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux

 

 

นางสาวสายชล สันธิ
นางสาวสุรจนา ชัยชมกู
นางสาวรสรินทร์ ยารังสี