เมาส์

 

 

 

คีย์บอร์ด

  

ไมโครโฟน

  

สแกนเนอร์