ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ของห้องคอมพิวเตอร์ 501 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี  ประจำปี 2551
    

  สวัสดีเพื่อน ๆ คนทุกนะครับ เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่นต่อไป เว็บไซต์นี้จะแสดงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาเรียนทั้งหมด จะประกอบไปด้วยวิชา การศึกษาข้อมูลและเครือข่าย,การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร,ปฎิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์,ระบบฐานข้อมูล,เศรษฐศาสตร์,พัฒนาเว็บเพจ เราจึงจัดทำขึ้น ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
ผู้อัพโหลด ; ชัยมงคล  รู้เจน,นัตทพงษ์  วงค์กาไชย   Copyright ? 2006-2009 Lamp-Tech. All Rights Reserved
www.000webhost.com